• Φυσικοθεραπευτήριο ΚΔΗΦ Μέλισσα
 • Φυσικοθεραπευτήριο ΚΔΗΦ Μέλισσα
 • Φυσικοθεραπευτήριο ΚΔΗΦ Μέλισσα
 • Φυσικοθεραπευτήριο ΚΔΗΦ Μέλισσα
 • Φυσικοθεραπευτήριο ΚΔΗΦ Μέλισσα
 • physicotherapeftirio min
 • Φυσικοθεραπευτήριο ΚΔΗΦ Μέλισσα
 • physicotherapeftirio min
 • Φυσικοθεραπευτήριο ΚΔΗΦ Μέλισσα
 • physicotherapeftirio min
 • Φυσικοθεραπευτήριο ΚΔΗΦ Μέλισσα
 • Φυσικοθεραπευτήριο ΚΔΗΦ Μέλισσα
 • Φυσικοθεραπευτήριο ΚΔΗΦ Μέλισσα
 • Φυσικοθεραπευτήριο ΚΔΗΦ Μέλισσα

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Η  γυμναστική είναι ενταγμένη στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθώς συμβάλλει  στην πνευματική και ψυχική καλλιέργεια, τη κοινωνικοποίηση, την εκτόνωση των εκπαιδευόμενων, όσο και στη διατήρηση ή την ανάπτυξη της φυσικής τους κατάστασης, η οποία συνδέεται άμεσα με την υγεία τους.

Class Activities

Date : 25 Dec 2014

Skip to content