• Μάθημα Μουσικής
 • Μάθημα Μουσικής
 • Μάθημα Μουσικής
 • Μάθημα Μουσικής
 • Μάθημα Μουσικής
 • Μάθημα Μουσικής
 • Μάθημα Μουσικής
 • Μάθημα Μουσικής
 • Μάθημα Μουσικής
 • Μάθημα Μουσικής
 • Μάθημα Μουσικής

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Το μάθημα της μουσικής  εμπεριέχει στοιχεία μουσικοκινητικής και μουσικοθεραπείας. Πραγματοποιείται σε ομαδικό επίπεδο και αυτό συμβάλει στην κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων στην προαγωγή ομαδικών δράσεων. 

Σκοπός του μαθήματος είναι :  

 1. Η εναρμόνιση του σώματος και του πνεύματος με την μουσική και την κίνηση. 
 2. Η επαφή των μαθητών με διάφορα είδη μουσικής. 
 3. H ψυχική ισορροπία μέσω της δύναμης που διαθέτει η μουσική. 

Class Activities

Date : 25 Dec 2014

Skip to content