• Χορωδία Μέλισσα
  • Χορωδία Μέλισσα
  • Χορωδία Μέλισσα
  • Χορωδία Μέλισσα
  • Χορωδία Μέλισσα
  • Χορωδία Μέλισσα
  • Χορωδία Μέλισσα

ΧΟΡΩΔΙΑ

Η χορωδία του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΜΕΛΙΣΣΑ» απαρτίζεται από το σύνολο ατόμων  με Νοητική Υστέρηση και σύνοδες αναπηρίες που παρακολουθούν τα ημερήσια προγράμματα του Κέντρου. Άτομα με διαφορετική πάθηση το κάθε ένα συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο. 

Με τη συμμετοχή του κάθε ωφελούμενου στο χορωδιακό σύνολο επιτυγχάνεται, η ένταξη στην ομάδα, η κοινωνική προσαρμογή, η ανάπτυξη της μουσικής παιδείας, η ορθοφωνία, ο ρυθμός, ο συγχρονισμός, η καλλιέργεια λόγου  και ένα πλήθος εγκεφαλικών λειτουργιών μνήμης, έκφρασης, κινητικότητας κλπ. 

Class Activities

Date : 25 Dec 2014

Skip to content