Μουσική Αγωγή

Το μάθημα της μουσικής  εμπεριέχει στοιχεία μουσικοκινητικής και μουσικοθεραπείας. Πραγματοποιείται σε ομαδικό επίπεδο και αυτό συμβάλει στην κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων στην προαγωγή ομαδικών δράσεων.

Σκοπός του μαθήματος είναι :

  1. Η εναρμόνιση του σώματος και του πνεύματος με την μουσική και την κίνηση.
  2. Η επαφή των μαθητών με διάφορα είδη μουσικής.
  3. H ψυχική ισορροπία μέσω της δύναμης που διαθέτει η μουσική.

Class Activities

, ,

Date : 28 Sep 2019

Skip to content