Πρόγραμμα Ομάδας Εργαστηρίου Ζαχαροπλαστικής

Δευτέρα

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09.00-11:00
  Παρασκευή κουλουριών
 • 11:00-11:30
  Διάλειμμα


 • 11:30-12:00
  Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης
 • 12:00-14:00
  Φούρνισμα – Ξεφούρνισμα,
  τακτοποίηση εργαστηρίων
   
 • 14:00 -15:30
  Επιστροφή στο σπίτι 

Τρίτη

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09.00-11:00
  Παρασκευή κουλουριών
 • 11:00-11:30
  Διάλειμμα

 • 12:00-14:00
  Φούρνισμα – Ξεφούρνισμα,
  τακτοποίηση εργαστηρίων
   
 • 14:00 -15:30
  Επιστροφή στο σπίτι 

Τετάρτη

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09:00-10:00
  Σκυσκευασία κουλουριών
 • 10:00-11:00
  Φυσικοθεραπεία-Γυμναστική

 • 11:00-11:30
  Διάλειμμα

 • 11:30-14:00
  Συσκευασία Κουλουριών
  τακτοποίηση εργαστηρίων
 • 14:00 -15:30
  Επιστροφή στο σπίτι 

Πέμπτη

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09.00-11:00
  Παρασκευή κουλουριών
 • 11:00-11:30
  Διάλειμμα


 • 11:30-12:15
  Μουσική Αγωγή
 • 12:15-14:00
  Φούρνισμα – Ξεφούρνισμα,
  τακτοποίηση εργαστηρίων
   
 • 14:00 -15:30
  Επιστροφή στο σπίτι 

Παρασκευή

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09.00-10:30
  Προετοιμασία πακέτων
  κουλουριών για διανομή 
 • 10:30-11:00
  Διανομή των παραγγελιών
  σε καφέ της πόλης
   


 • 11:00-12:30
  Κοινωνικοποίηση-Έξοδος σε
  καφέ στην πόλη της Κέρκυρας
 • 12:30 -14:00
  Επιστροφή στη Μέλισσα, προετοιμασία
  λίστας υλικών για την επόμενη εβδομάδα
   

 • 14:00 -15:30
  Επιστροφή στο σπίτι 
Skip to content