Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής

Δευτέρα

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09.00-09:45
  Δραστηριότητες Αλληλεπίδρασης 
 • 09:45-10:30
  Πρόγραμμα Κοινωνικών δεξιοτήτων 


 • 10:30-11:00
  Διάλειμμα


 • 11:00-13:00
  Καλλιτεχνικά 
 • 13:00-14:00
  Εξατομικευμένες δραστηριότητες
  δραστηριότητες σε επίπεδο ομάδας
   
 • 14:00 -15:30
  Επιστροφή στο σπίτι 

Τρίτη

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09.00-09:45
  Δραστηριότητες Αλληλεπίδρασης 
 • 10:00-11:00
  Μουσική Αγωγή
 • 10:30-11:00
  Διάλειμμα


 • 11:00-13:00
  Καλλιτεχνικά
 • 13.00-14.00
  Εξατομικευμένες δραστηριότητες
  δραστηριότητες σε επίπεδο ομάδας
   
 • 14:00 -15:30
  Επιστροφή στο σπίτι 

Τετάρτη

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09:00-09:30
  Δραστηριότητες Αλληλεπίδρασης 
 • 09:30-10:30
  Μουσική Αγωγή

 • 10:30-11:00
  Διάλειμμα

 • 11:00-13:00
 • Δεξιότητες καθημερινής ζωής
  μαγειρική, πλύσιμο ρούχων, καθαριότητα,
  ατομική υγιεινή
   
 • 13:00 -14:00
  Εξατομικευμένες δραστηριότητες
  Δραστηριότητες σε επίπεδο ομάδας
   
 • 14:00 -15:30 
  Επιστροφή στο σπίτι 

Πέμπτη

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09:00-09:45
  Δραστηριότητες Αλληλεπίδρασης 
 • 09:45-10:30
  Δραστηριότητες Ειδικής Αγωγής


 • 10:30-11:00
  Διάλειμμα


 • 11:00-13:00
  Φυσικοθεραπεία-Γυμναστική
 • 13:00 -14:00
  Εξατομικευμένες δραστηριότητες
  Δραστηριότητες σε επίπεδο ομάδας
   
 • 14:00 -15:30 
  Επιστροφή στο σπίτι 

Παρασκευή

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09.00-09:45
  Δραστηριότητες Αλληλεπίδρασης 
 • 09:45-10:30
  Μουσική Αγωγή
 • 10:30-11:00
  Διάλειμμα


 • 11:00-13:00
  Κοινωνικοποίηση-Έξοδος σε
  καφέ στην πόλη της Κέρκυρας
 • 13:00 -14:00
  Τακτοποίηση εκπαιδευτικού υλικού,
  προετοιμασία της αίθουσας για
  την επόμενη εβδομάδα
   
 • 14:00 -15:30
  Επιστροφή στο σπίτι 
Skip to content