Πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας

Δευτέρα

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09.00-09:45
  Δραστηριότητες Αλληλεπίδρασης 
 • 09:45-10:30
  Μουσική Αγωγή


 • 10:30-11:00
  Διάλειμμα


 • 11:00-14:00
  Καλλιτεχνικά 
 • 14:00 -15:30
  Επιστροφή στο σπίτι 

Τρίτη

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09.00-09:45
  Δραστηριότητες Αλληλεπίδρασης 
 • 09:45-10:30
  Διάλειμμα


 • 10:30-13:00
  Φυσικοθεραπεία – Γυμναστική 


 • 13.00-14.00
  Εξατομικευμένες δραστηριότητες
  δραστηριότητες σε επίπεδο ομάδας
   
 • 14:00 -15:30
  Επιστροφή στο σπίτι 

Τετάρτη

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09.00-09:45
  Δραστηριότητες Αλληλεπίδρασης 
 • 09:45-10:30
  Καλλιτεχνικά


 • 10:30-11:00
  Διάλειμμα


 • 11:00-12:00
  Μουσική Αγωγή
 • 12:00 -14:00
  Εξατομικευμένες δραστηριότητες
  Δραστηριότητες σε επίπεδο ομάδας
   
 • 14:00 -15:30 
  Επιστροφή στο σπίτι 

Πέμπτη

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09:00-10:00
  Δραστηριότητες Αλληλεπίδρασης 
 • 10:00-10:30
  Μουσική


 • 10:30-11:00
  Διάλειμμα


 • 11:00-13:00
  Δεξιότητες καθημερινής ζωής
 • 13:00 -14:00
  Εξατομικευμένες δραστηριότητες
  Δραστηριότητες σε επίπεδο ομάδας
   
 • 14:00 -15:30 
  Επιστροφή στο σπίτι 

Παρασκευή

 • 07:30-09:00
  Προσέλευση  ωφελουμένων 
 • 09.00-09:45
  Δραστηριότητες Αλληλεπίδρασης 
 • 09:45-11:00
  Καλλιτεχνικά
 • 11:00-13:00
  Κοινωνικοποίηση-Έξοδος σε
  καφέ στην πόλη της Κέρκυρας
 • 13:00 -14:00
  Εξατομικευμένες δραστηριότητες
  Δραστηριότητες σε επίπεδο ομάδας 
 • 14:00 -15:30
  Επιστροφή στο σπίτι 
Skip to content