ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ "ΜΕΛΙΣΣΑ"

Στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) «ΜΕΛΙΣΣΑ» Στόχος μας είναι η δημιουργική τους  απασχόληση, η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και η επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία μετά την αποφοίτηση τους από τα ειδικά σχολεία αλλα και για άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το κέντρο ψυχιατρικής, ψυχολογικής & κοινωνικής υποστήριξης προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ψυχιατρικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης στους ωφελούμενους της Μέλισσας και των γονιών τους, των μελών του Συλλόγου και των ατόμων με αναπηρία της Κέρκυρας. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το κέντρο πληροφόρησης παρέχει ενημέρωση για θέματα αναπηρίας  όπως  προκηρύξεις για τη πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, παρεμβάσεις από την ΕΣΑμεΑ ΚΑΙ την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, διεκδικήσεις, πληροφόρηση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, εκδηλώσεις του Συλλόγου μας αλλά και άλλων Συλλόγων και της Αυτοδιοίκησης. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η  Επιστημονική Επιτροπή έχει ως στόχο την κατάρτιση και την παρακολούθηση του εβδομαδιαίου αλλά και του εξατομικευμένου προγράμματος του ΚΔΗΦ ΜΕΛΙΣΣΑ, την παρακολούθηση της ψυχοκοινωνικής εξέλιξης των ωφελούμενων της ΜΕΛΙΣΣΑΣ, την  υποστήριξη των γονέων και την εξέταση των προβλημάτων που αναφέρει το διδακτικό προσωπικό. 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Στόχος είναι η αποκατάσταση κινητικών δυσλειτουργιών, μυοσκελετικών προβλημάτων και άλλων παθήσεων, που χρήζουν φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης. Σε κάθε συνεδρία γίνεται προσπάθεια προσαρμογής της θεραπείας στην προσωπικότητα και στις αντιληπτικές ικανότητες του εκάστοτε Ωφελούμενου . Επίσης, γίνεται προσπάθεια όλη η διαδικασία να είναι ευχάριστη γι’ αυτό η παρουσίαση της θεραπευτικής διαδικασίας  πραγματοποιείται μέσα από το παιχνίδι και τη μουσική. Τέλος η θεραπεία προσαρμόζεται στις λειτουργικές ανάγκες του ατόμου, πράγμα το οποίο αποτελεί και το πιο σημαντικό στοιχείο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η γραμματεία λειτουργεί για την γραμματειακή υποστήριξη του Συλλόγου και του ΚΔΗΦ ΜΕΛΙΣΣΑ καθώς επίσης και για την πληροφόρηση για θέματα αναπηρίας. Η γραμματεία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-14:30. 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Το λογιστήριο έχει σκοπό την οικονομική διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Συλλόγου και του ΚΔΗΦ ΜΕΛΙΣΣΑ. 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΠΑ

Έχει  στόχο την διεκδίκηση και την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 

Skip to content