Το όραμά μας!

  1. Η βιωσιμότητα του ΚΔΗΦ «ΜΕΛΙΣΣΑ».
  2. Η ίδρυση και η λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ).
  3. Η επαγγελματική αποκατάσταση των Ωφελούμενων  του τμήματος Ζαχαροπλαστικής.
  4. Η συνέχιση της λειτουργίας των  κατασκηνώσεων για τα Άτομα με Αναπηρία.
  5. Η δυναμική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Κοινωνικών και Επαγγελματικών Φορέων της Κέρκυρας.
  6. Η ενημέρωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε θέματα αναπηρίας.
Skip to content