Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας  διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών κάθε τρία χρόνια.

Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:


  • Πρόεδρος: Ζουμπουλίδης Σπυρίδων
  • Αντιπρόεδρος: Κυπριανός Αλέξανδρος
  • Γραμματέας: Κοντού Μαρία
  • Ταμίας: Συναδινός Δανιήλ
  • Μέλος: Κακαρούγκα Ζωή
  • Μέλος: Μουζακίτη Ελένη
  • Μέλος: Ζούπα Φωτεινή

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και σήμερα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη: 


  • Πρόεδρος Ε.Ε: Καλόγερος Σπυρίδων
  • Μέλος Ε.Ε: Πηλός Νικόλαος
  • Μέλος Ε.Ε: Χαλιδιά Σοφία 

Skip to content