Αύριο η καταληκτική ημερομηνία για την ένταξη στα μέτρα στήριξης έναντι των επιπτώσεων του κορωνοϊού των ΝΠΙΔ των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευθεί με απόφαση δημόσιας αρχής και, δυστυχώς, δομές που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, εξακολουθούν να παραμένουν ΕΚΤΟΣ – Άμεση παράταση προθεσμίας μέχρι την εξεύρεση αξιόπιστης λύσης

(155) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑμεΑ

Related posts

Enroll Your Words